Dům kultury Koruna

Hálkova 105
Hořice
50801

Divadelní soubor J.K.Tyl sehrál s velkým úspěchem Dalskabáty 25.11. v hospodě v Češově

Divadelní soubor J.K.Tyl

V r. 1948 byly úředně sloučeny obě hořické ochotnické scény - Pelikánova jednota divadelních ochotníků a Tylovo ochotnické divadlo - pod společný název Jednota divadelních ochotníků J. K. Tyl. Prvním společným představením bylo provedení Rachlíkovy hry "Lobo - kulový král" v květnu 1948 v režii Fr. Stehlíka. Činnost spolku divadelních ochotníků pokračovala v následujících desetiletích pod hlavičkou Domu osvěty, JKP a SKP ROH. Nejvýznamnějšími režiséry byli J. Jelínek, B. Hančil, B. Borecký a L. Dostál, pod jejichž vedením byla nastudována celá řada úspěšných her pro děti i dospělé.
V současné době je uměleckou vedoucí hořických ochotníků Zdenka Vaškovová, pod jejímž vedením soubor nacvičil řadu velmi úspěšných operet a muzikálů. Vzpomeňme alespoň na "Nejkrásnější válku" a provedení hry Voskovce a Wericha "Caesar", jež hořickým ochotníkům přinesly nejvyšší ocenění na Klicperově Chlumci. Dvakrát také získal soubor dřevěnou sošku Jivínského Štefana za nejvýznamnější kulturní počin roku.

kontakt: Milada Kadová, tel.:605 935 763