Hořický komorní orchestr

Hořický komorní orchestr vznikl na jaře r. 1986 převážně z členů Dalibora. První koncert se uskutečnil téhož roku na podzim ve starém divadelním sále v Městském domě. Jako host vystoupil tehdy hořický rodák, vynikající houslista Jaroslav Krátký. V následujících letech se podařilo navázat spolupráci s profesorem Janem Tomešem (housle), Jiřím Hanouskem (violoncello), zpěvačkou Editou Adlerovou a dalšími. Za dirigentským pultem se postupně vystřídali Aleš Beránek, Luděk Václavů, Jan Sezima, Rostislav Tvrdík a PhDr. Vladimír Kulík, který řídí orchestr dodnes. Orchestr pravidelně vystupuje nejen v Hořicích, ale i v dalších městech v blízkém i vzdálenějším okolí. Na společných koncertech spolupracuje často s pěveckým sborem Bona Vita
Činnost Hořického komorního orchestru byla opakovaně finančně podpořena Královéhradeckým krajem.

Vedoucí - Jan Sezima, tel.: 731 115 207