Dům kultury Koruna

Hálkova 105
Hořice
50801

Sejdeme se u Koruny aneb hudebně zábavný večer hořických uměleckých souborů 2017

Dne 24.3.2017 se v prostorách DK Koruna uskutečnil další večer amatérských uměleckých souborů, působících pod záštitou DK Koruna Hořice. A nutno dodat, že to byl večer velmi příjemný. Po krátkém úvodu, v němž o kultuře v Hořicích krátce pohovořil moderátor večera Kamil Kašparovský, se program rozběhl prvním vystoupením, písněmi v podání souborů Ratibor a Vesna. Po jejich vystoupení předal starosta města Aleš Svoboda členům souboru Ratibor pamětní listy u příležitosti 155. výročí založení tohoto jednoho z nejstarších pěveckých souborů v Čechách. Poté se vyznala ke své celoživotní lásce k divadlu paní Eva Jónová, za což sklidila velký potlesk diváků, kterých se mimochodem sešlo opravdu hodně. Program pokračoval velmi vtipnou scénkou ze zasedání čertovské rady pod vedením samotného Lucifera v podání loutkářského souboru Zvonek, aby jej vzápětí vystřídalo několik skladeb v mistrovském provedení Hořického komorního orchestru. Do druhé poloviny koncertu jako první vkročil pěvecký sbor Bona Vita, aby byl vzápětí vystřídán dalším čertovským přídělem, tentokrát scénkou ochotníků ze souboru J. K. Tyl z chystané hry Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert. A pak již nastal čas na poslední vystoupení večera, a to na hudební spolek Dalibor, který svými písněmi zakončil večer setkání hořických uměleckých souborů. Na závěr si všichni opět zazpívali společnou píseň, tentokrát "Není nutno" ze známého filmu "Tři veteráni". Po skončení koncertu bylo pro účinkující připraveno příjemné posezení, ke kterému vyhrával soubor Dalibor až skoro do půlnoci. A já chci na závěr touto cestou poděkovat všem účinkujícím za jejich bezvadné výkony a pozvat širokou veřejnost opět za rok touto dobou na další večer hořických uměleckých souborů. Takže na viděnou.

Tibor Gál