DŮM KULTURY KORUNA

Hálkova 105, 508 01 Hořice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

za rok 2015

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti organizace

1/ Výroční zpráva o činnosti organizace

a/ Základní údaje o organizaci

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

c/ Festivaly a přehlídky

d/ Soubory a spolky

e/ Propagace

f/ Ekonomika provozu v roce 2015

g/ Pracovníci

h/ Rozvoj činnosti

2/ Přílohy

a/ Výsledovka za rok 2015

b/ Rozvaha za rok 2015

c/ Fotodokumentace

1/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

a/ Základní údaje o organizaci

Dům kultury Koruna je příspěvková organizace zřizovaná městem. Jako statutární orgán byl jmenován Tibor Gál. Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Zajišťování kulturního a společenského poslání města a plnění funkce kulturně - výchovného zařízení. V této oblasti zajišťuje hlavně pořádání divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů, pořadů pro mládež, kurzů tance a dalších společenských akcí.

Organizace hospodařila ve dvou provozech. Jedná se o budovu DK Koruna a sál hořické radnice. Ve správě DK Koruna je také zkušebna Hudebního spolku Dalibor v budově č.p. 226 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

 

druh akce

 

počet akcí

za rok

návštěvnost

průměr

na 1 akci

divadla

8

2281

285

koncerty

11

1314

119

divadla pro děti

12

574

48

rockové koncerty

2

240

120

estrády

1

204

204

taneční lekce + věneček

20

3565

178

pořady pro školy

9

1568

174

koncerty – Smetanovy sady

6 *

600

100

koncerty – kostel/synagoga

5 *

500

100

kulturní akce v DKK - jiní pořadatelé

20 *

4000

200

akce v sále radnice – jiní pořadatelé

54 *

2700

50

plesy

8 *

2400

300

komerční akce v DKK

47 *

7050

150

zkoušky souborů při DKK

210 *

4200

20

 

celkem

 

413

 

31196

 

76

* akce jiných pořadatelů (pronájmy), zkoušky souborů a akce DKK bez pevného vstupného

Radniční sál

V roce 2015 zde proběhlo celkem 67 akcí. Jednalo se o koncerty, divadla, zkoušky souborů, schůze, školení a slavnostní obřady. Technické a organizační zajištění všech akcí (mimo akce MÚ) prováděli pracovníci DKK.

c/ Festivaly a přehlídky

Dům kultury Koruna uspořádal v roce 2015 tradiční festivaly HOŘICKÝ DIVADELNÍ APRÍL, HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI a mezinárodní jazzový festival JAZZ NIGHTS. Festivaly patří mezi stěžejní akce v kulturní nabídce města a doplňují standardní kulturní program, který DK Koruna zajišťuje v rámci svého poslání.

d/ Soubory a spolky

DK Koruna podporuje kulturní spolkovou činnost formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jedná se o Hudební spolek Dalibor, pěvecký sbor Bona Vita, pěvecký sbor Ratibor, Hořický komorní orchestr, Divadelní soubor J.K.Tyl a loutkářský soubor Zvonek. Všem souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, odborné vedení, účetnictví, agenturní činnost, propagace, organizace koncertů a představení ...).

e/ Propagace

DK Koruna propaguje svoji činnost formou měsíčních programů, zveřejňovaných na plakátovacích plochách v Hořicích a širokém okolí. Měsíční programy DKK jsou také pravidelnou součástí kulturní rubriky HON. Každý pořad je pak propagován na samostatných plakátech na vlastních plakátovacích plochách.

Důležitou součástí propagace je Hořický kulturní zpravodaj s úplným a komentovaným programem DKK, který vydáváme ve spolupráci s Městským muzeem. Zpravodaj je poskytován zdarma v Městském informačním centru, v cestovních kancelářích a vybraných prodejnách. Poštou je distribuován v hořickém regionu. DK Koruna má vlastní webové stránky www.dum-kultury-koruna.cz , kde jsou veškeré aktuální informace o činnosti organizace. Festival JazzNights má samostatné stránky www.jazznights.cz

f/ Ekonomika provozu v roce 2015

Vybrané hlavní ukazatele :

 

počet stálých zaměstnanců : 4

počet zaměstnanců – dohody: 7

výnosy celkem : 4 101 736,-

náklady celkem : 4 005 037,-

dotace zřizovatele na provoz : 1 940 000,-

výsledek hospodaření: 96 699,-

finanční soběstačnost: 52 %

g/ Pracovníci

Dům kultury Koruna zaměstnával v roce 2015 4 pracovníky (ředitel, programový pracovník, ekonom a uklízečka). Dalších 7 pracovníků bylo zaměstnáno na dohody. Zajišťovali pořadatelské a hasičské služby, pokladny, vedení spolků, uvaděče, osvětlení a ozvučení, služby v sále radnice, ve Smetanových sadech, v kostele atd.

h/ Rozvoj činnosti DKK

a výhled nezbytných investičních nákladů

Dům kultury Koruna

Pro zajištění technické způsobilosti objektu DKK a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s následujícími většími investicemi :

- nová okna v celém objektu a omítky v zadním traktu budovy

- výměna plynových kotlů v kotelně v administrativní budově, kterým bude končit životnost

Sál radnice

Sál je po celkové rekonstrukci. Je využíván pro nejrůznější akce DK Koruna a dalších pořadatelů. Jeho vybavení je zánovní a splňuje veškeré technické požadavky.

 

V Hořicích 18.2.2016 Tibor Gál