DŮM KULTURY KORUNA

Hálkova 105, 508 01 Hořice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

za rok 2018

 

 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti organizace

 

 

 

 

1/ Výroční zpráva o činnosti organizace

 

a/ Základní údaje o organizaci

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

c/ Festivaly,přehlídky , společenské akce

d/ Soubory a spolky

e/ Propagace

f/ Ekonomika provozu v roce 2018

g/ Péče o svěřený majetek

h/ Pracovníci

i/ Rozvoj činnosti

 

 

2/ Přílohy

 

a/ Výsledovka za rok 2018

b/ Rozvaha za rok 2018

c/ Fotodokumentace

 

 

1/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

 

a/ Základní údaje o organizaci

Dům kultury Koruna je příspěvkovou organizací zřizovanou městem. Statutárním orgánem byl jmenován Tibor Gál. Organizaci byl vymezen hlavní účel a předmět činnosti: Zajišťování kulturního a společenského poslání města a plnění funkce kulturně - výchovného zařízení. V této oblasti zajišťuje hlavně pořádání divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů, filmových představení, pořadů pro mládež, kurzů tance a dalších společenských akcí.

Organizace hospodařila ve dvou provozech. Jedná se o budovu DK Koruna a sál hořické radnice. Ve správě DK Koruna je také zkušebna Hudebního spolku Dalibor v budově

č.p. 226 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

 

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

 

 

druh akce

 

počet akcí

za rok

návštěvnost

průměr

na 1 akci

divadla

12

2996

250

 

 

koncerty

10

1035

104

 

 

divadla pro děti

19

990

62

 

 

rockové koncerty

3

279

93

 

 

společenské akce, oslavy, výročí

4

600

150

 

 

taneční lekce + věneček

13

3899

300

 

 

taneční lekce pro pokročilé

7

238

34

 

 

pořady pro školy

12

1374

115

 

 

koncerty – Smetanovy sady

7

700

100 *

 

 

koncerty – kostel/synagoga

6

600

100 *

 

 

kulturní akce v DKK - jiní pořadatelé

15

3000

200 *

 

 

akce v sále radnice – jiní pořadatelé

51

2550

50 *

 

 

plesy

10

3000

300 *

 

 

komerční akce v DKK

32

4800

150 *

 

 

 

celkem

 

201

 

26061

 

130

 

 

 

* akce jiných pořadatelů (pronájmy), zkoušky souborů a akce DKK bez pevného vstupného

 

zkoušky souborů při DKK

252

5040

20

 

.

Radniční sál

V roce 2018 zde proběhlo 63 akcí. Jednalo se o koncerty, divadla, zkoušky souborů, schůze, školení a slavnostní obřady. Technické a organizační zajištění všech akcí (mimo některých akcí MÚ) prováděli pracovníci DKK.

 

c/ Festivaly, přehlídky, společenské akce

 

Dům kultury Koruna uspořádal v roce 2018 již tradiční festivaly HOŘICKÝ DIVADELNÍ APRÍL, HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI a mezinárodní jazzový festival JAZZ NIGHTS. Festivaly mají již pevné místo v kulturní nabídce města a doplňují standardní kulturní program, který DK Koruna zajišťuje v rámci svého poslání. V roce 2018 byl DK Koruna též spolupořadatelem mezinárodní taneční soutěže O HOŘICKOU TRUBIČKU , které se zúčastnilo 170 tanečních párů. V DK Koruna se uskutečnilo i několik důležitých společenských akcí, např.slavnostní večer u příležitosti 100. výročí založení republiky nebo předávání kulturních ocenění Jivínský Štefan.

 

 

d/ Soubory a spolky

 

DK Koruna podporuje kulturní spolkovou činnost formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jedná se o Hudební spolek Dalibor, pěvecký sbor Bona Vita, pěvecký sbor Ratibor, Hořický komorní orchestr, Divadelní soubor J.K.Tyl a loutkářský soubor Zvonek. Všem souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, odborné vedení, účetnictví, agenturní činnost, propagace, organizace koncertů a představení ...). Členové souborů v roce 2018 uskutečnili celkem 252 zkoušek a zrealizovali celkem 48 vystoupení. Své umění předvedli i na již třetím galavečeru hořických spolků pod názvem Sejdeme se u Koruny.

 

e/ Propagace

 

DK Koruna propaguje svoji činnost formou měsíčních programů, zveřejňovaných na plakátovacích plochách v Hořicích a širokém okolí. Měsíční programy DKK jsou také dále šířeny kulturními servisy firem Tom Tour s.r.o. a Nové Noviny Jičínska. Každý pořad je pak propagován na samostatných plakátech na vlastních plakátovacích plochách.

Důležitou součástí propagace je Hořický kulturní zpravodaj, který vydáváme ve spolupráci s Městským muzeem. Zpravodaj je poskytován zdarma v Městském informačním centru, v cestovních kancelářích a vybraných prodejnách. Poštou je distribuován v hořickém regionu. DK Koruna má vlastní webové stránky www.dum-kultury-koruna.cz , kde jsou veškeré aktuální informace o činnosti organizace. Festival JazzNights má samostatné stránky www.jazznights.cz

 

 

f/ Ekonomika provozu v roce 2018

 

Vybrané hlavní ukazatele :

 

počet stálých zaměstnanců : 4

počet zaměstnanců – dohody: 4

výnosy celkem : 4 731 523,-

náklady celkem : 4 822 242,-

dotace zřizovatele na provoz : 2 675 000,-

výsledek hospodaření: -90 718,-

 

V roce 2018 byla v období duben – prosinec restaurace bez nájemce, což se na celkovém příjmu organizace projevilo výpadkem nájemného za 9 kalendářních měsíců ve výši 90.000,- Kč.

 

 

g/ Péče o svěřený majetek

 

Mimo běžné údržby budov a zařízení a provádění předepsaných revizí se jednalo především o opravu stropu v kulisárně divadla, zakoupení bezpečnostních schodů do kulisárny, přechod na LED – úsporné osvětlení v celé budově, vybavení loutkového divadla čtyřmi plastikami – výjevy z pohádek. V roce 2018 byly pronajaty všechny kanceláře ve druhém poschodí DKK komerčním uživatelům.

 

h/ Pracovníci

Dům kultury Koruna zaměstnával 4 stálé pracovníky (ředitel, programový pracovník, účetní, uklízečka). Další 4 pracovníci byli zaměstnáni na dohody. Zajišťovali pořadatelské a hasičské služby, pokladny, vedení spolků, uvaděče, osvětlení a ozvučení, služby v sále radnice, ve Smetanových sadech, v kostele atd.

 

 

i/ Rozvoj činnosti DKK

a výhled nezbytných investičních nákladů

 

 

Dům kultury Koruna

Pro zajištění technické způsobilosti objektu DKK a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s následujícími většími investicemi :

 

 

- nová okna v celém objektu

- oprava obou vstupních dveří do sálu DKK z vestibulu

 

Sál radnice

Sál je po celkové rekonstrukci. Je využíván pro nejrůznější akce DK Koruna a dalších pořadatelů. Jeho vybavení je zánovní a splňuje veškeré technické požadavky.

 

 

 

 

 

 

 

V Hořicích 25.3.2019 Tibor Gál