DŮM KULTURY KORUNA

Hálkova 105, 508 01 Hořice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

za rok 2014

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti organizace

1/ Výroční zpráva o činnosti organizace

a/ Základní údaje o organizaci

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

c/ Festivaly a přehlídky

d/ Soubory a spolky

e/ Propagace

f/ Ekonomika provozu v roce 2014

g/ Pracovníci

h/ Rozvoj činnosti

2/ Přílohy

a/ Výsledovka za rok 2014

b/ Rozvaha za rok 2014

c/ Fotodokumentace

1/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

a/ Základní údaje o organizaci

Dům kultury Koruna je příspěvkovou organizací zřizovanou městem. Statutárním orgánem byl jmenován Jan Sezima. Organizaci byl vymezen hlavní účel a předmět činnosti: Zajišťování kulturního a společenského poslání města a plnění funkce kulturně - výchovného zařízení. V této oblasti zajišťuje hlavně pořádání divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů, filmových představení, pořadů pro mládež, kurzů tance a dalších společenských akcí.

Organizace hospodařila ve dvou provozech. Jedná se o budovu DK Koruna a sál hořické radnice. Ve správě DK Koruna je také zkušebna Hudebního spolku Dalibor v budově

č.p. 226 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

 

druh akce

 

počet akcí

za rok

návštěvnost

průměr

na 1 akci

divadla

9

2 597

289

koncerty

12

1 213

101

divadla pro děti

14

712

51

rockové koncerty

3

185

62

estrády

1

69

69

taneční lekce + věneček

20

3 243

162

pořady pro školy

11

2 031

184

koncerty – Smetanovy sady

5

500 *

100 *

koncerty – kostel/synagoga

5

500 *

100 *

kulturní akce v DKK - jiní pořadatelé

29

8 800 *

200 *

akce v sále radnice – jiní pořadatelé

41

2 050 *

50 *

plesy

10

3 000 *

300 *

komerční akce v DKK

50

7 500 *

150 *

zkoušky souborů při DKK

212

4 240 *

20 *

 

 

celkem

 

412

 

36 640

 

89

* akce jiných pořadatelů (pronájmy), zkoušky souborů a akce DKK bez pevného vstupného

Radniční sál

V roce 2014 zde proběhlo 79 akcí. Jednalo se o koncerty, divadla, zkoušky souborů, schůze, školení a slavnostní obřady. Technické a organizační zajištění všech akcí (mimo akce MÚ) prováděli pracovníci DKK.

c/ Festivaly a přehlídky

Dům kultury Koruna uspořádal v roce 2014 již tradiční festivaly HOŘICKÝ DIVADELNÍ APRÍL, HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI a mezinárodní jazzový festival JAZZ NIGHTS. Festivaly mají již pevné místo v kulturní nabídce města a doplňují standardní kulturní program, který DK Koruna zajišťuje v rámci svého poslání. V roce 2014 byl DK Koruna též spolupořadatelem druhého ročníku mezinárodní klarinetové soutěže

CZECH CLARINET ART, které se účastnilo více než 90 špičkových klarinetistů z celého světa.

d/ Soubory a spolky

DK Koruna podporuje kulturní spolkovou činnost formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jedná se o Hudební spolek Dalibor, pěvecký sbor Bona Vita, pěvecký sbor Ratibor, Hořický komorní orchestr, Divadelní soubor J.K.Tyl a loutkářský soubor Zvonek. Všem souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, odborné vedení, účetnictví, agenturní činnost, propagace, organizace koncertů a představení ...).

e/ Propagace

DK Koruna propaguje svoji činnost formou měsíčních programů, zveřejňovaných na plakátovacích plochách v Hořicích a širokém okolí. Měsíční programy DKK jsou také pravidelnou součástí kulturní rubriky HON. Každý pořad je pak propagován na samostatných plakátech na vlastních plakátovacích plochách.

Důležitou součástí propagace je Hořický kulturní zpravodaj s úplným a komentovaným programem DKK, který vydáváme ve spolupráci s Městským muzeem. Zpravodaj je poskytován zdarma v Městském informačním centru, v cestovních kancelářích a vybraných prodejnách. Poštou je distribuován v hořickém regionu. DK Koruna má vlastní webové stránky //koruna.horice.org , kde jsou veškeré aktuální informace o činnosti organizace. Festival JazzNights má samostatné stránky www.jazznights.cz

f/ Ekonomika provozu v roce 2014

Vybrané hlavní ukazatele :

počet stálých zaměstnanců : 5

počet zaměstnanců – dohody: 7

výnosy celkem : 4 169 131,-

náklady celkem : 4 126 210,-

dotace zřizovatele na provoz : 1 900 000,-

výsledek hospodaření: 42 921,-

finanční soběstačnost: 54 %

g/ Pracovníci

Dům kultury Koruna zaměstnával 5 stálých pracovníků (ředitel, programový pracovník, ekonom, domovník a uklízečka). Dalších 7 pracovníků bylo zaměstnáno na dohody. Zajišťovali pořadatelské a hasičské služby, pokladny, vedení spolků, uvaděče, osvětlení a ozvučení, služby v sále radnice, ve Smetanových sadech, v kostele atd.

h/ Rozvoj činnosti DKK

a výhled nezbytných investičních nákladů

Dům kultury Koruna

Pro zajištění technické způsobilosti objektu DKK a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s následujícími většími investicemi :

- výměna krytiny střechy nad sálem

- nová okna v celém objektu a omítky v zadním traktu budovy

- výměna plynových kotlů v kotelně v administrativní budově, které jsou na konci své životnosti

Sál radnice

Sál je po celkové rekonstrukci. Je využíván pro nejrůznější akce DK Koruna a dalších pořadatelů. Jeho vybavení je zánovní a splňuje veškeré technické požadavky.

 

V Hořicích 8.3.2015 Jan Sezima