Dům kultury Koruna

Hálkova 105
Hořice
50801

Robert Fuchs - varhany

Narodil se 15. 3. 1972 v Praze. V roce 1990 absolvoval na Plzeňské konzervatoři obor klavír, u profesora Jindřicha Dukase. Poté studoval kompozici a soukromě hru na varhany u profesora Petra Ebena, kam byl přijat v osmnácti letech a stal se prvním a nejmladším českým žákem tohoto hudebního skladatele profesora. Robert Fuchs je nejen klavírním virtuosem, varhaníkem, skladatelem a cembalistou, ale též vynálezcem, hercem a zpěvákem. Působení v oblasti sólové klavírní hry zahrnuje nejen bohatou koncertní činnost v České republice, ale též v zahraničí. Vystoupil na hudebních pódiích v Německu, Itálii, Dánsku, Švýcarsku a v Izraeli. Jako klavírista získal řadu ocenění (Cena poroty celostátní soutěže o Beethovenův Hradec, čestné uznání v mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di pianoforte atd.). K jeho nejlepším hudebním skladbám patří Jarní kvartet (premiéra Johannesburg, 1991), nedokončená Missa, Americká sonáta (premiéra Plzeň, 1992), Monumentum per Olivier Messiaen (premiéra Londýn, 1994), Román (premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu - Praha, 2002) Je nejen virtuozním klavíristou a varhaníkem, ale též citlivým doprovazečem a korepetitorem zpěváků a sólových instrumentalistů. Je žádán pro svůj citlivý a pohotový hudební doprovod a získal si pozici profesionálního hudebníka, který je žádán ke spolupráci s předními operními a koncertními pěvci.

Václav Návrat - housle

Je houslistou, skladatelem a malířem, jednou z vůdčích osobností světa autentické interpretace staré hudby v Čechách. Vystudoval housle na Konzervatoři v Ostravě (u prof. Josefa Sochora) a poté Akademii múzických umění v Praze (ve třídě prof. Antonína Moravce). Po absolutoriu byl členem souboru České filharmonie Pražští madrigalisté. Ve stejné době začíná být fascinován autentickou interpretací staré hudby. Studuje intenzivně dostupné archivní materiály, věnuje se hře na barokní a klasicistní housle a později zakládá několik souborů staré hudby – ANTIQUARIUS CONSORT PRAGA, MUSICA DIVINA a BEETHOVEN TRIO PRAGA. V roce 1998 zakládá VIVALDI ORCHESTRA PRAGA a později také BEETHOVEN ORCHESTRA PRAGA. S těmito orchestry vystupuje často jako sólista s širokým repertoárem barokních i klasicistních koncertů. Václav Návrat natočil už více než 50 CD pro japonské firmy PONY CANYON a EXTON (jedno CD získalo v Japonsku i desku měsíce), pro ARTA RECORDS, Oliverius Records a vlastní label RITUART. Se svými soubory vystoupil na stovkách koncertů v mnoha zemích světa.

 

 

Klub přátel hudby - Hudba varhan vzdálených 16.10.2019