poster

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Městské divadlo Mladá Boleslav - Richard Alfieri

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Starší žena si najímá učitele tance, aby ji naučil tančit. Jde však jen o swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec?

Hra o tom, že na happy end není nikdy pozdě a že setkání dvou lidí, kteří toho mají pramálo společného, může mít pro jejich životy zásadní význam a smysl.
 
Hrají : Lily - Eva Reiterová, Michael - Ivo Theimer