poster

Viento Marero Duo - Hořické hudební slavnosti

Viento Marero - Michaela a Jiří Meca, flétna a kytara

židovská synagoga 17.5. v 19.00 h.

Komorní duo hudebních nástrojů příčné flétny a klasické kytary. Manželé Mecovi, kteří na VŠMU v Bratislavě studovali komorní hru u prof. Jozefa Zsapky, spolu hrají již od roku 2009. Oba celoročně studují skladby českých i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu. Pravidelně koncertují jak v ČR, tak v zahraničí.

Vstupné dobrovolné