Pěvecký sbor BONA VITA

Pěvecký sbor Bona vita (Dobrý život) vznikl v listopadu roku 1991 jako komorní těleso, zabývající se především interpretací sakrální hudby. U zrodu stál sbormistr a varhaník Martin Strejc, který od počátku kladl důraz na kvalitu a hlasovou kulturu sboru. V poměrně krátké době se podařilo vytvořit kvalitní těleso, které se kromě koncertů úspěšně účastnilo i řady přehlídek pěveckých sborů (1994 — mezinárodní festival amatérských sborů ve Svitavách, mezinárodní soutěž v interpretaci duchovní písně TIBI LAUS v Mostě— 2. místo). Práce sboru byla též zachycena na CD a MC Vánoce v katedrále. Sbor též spolupracoval s významnými osobnostmi české kulturní scény, kterými byli např. R. Lukavský, prof. Kuchválek nebo nár. umělec E. Haken. Úspěšné byly i zahraniční zájezdy do Polska a Německa.
V roce 1999 převzal vedení sboru Mgr. Petr Semerák, který pokračoval v započaté práci a rozšířil repertoár sboru i o světské skladby základní sborové literatury a o několik skladeb vlastních. V posledních letech sbor často spolupracoval s Hořickým komorním orchestrem. Oblíbené jsou zvláště společné adventní a vánoční koncerty.
V lednu 2013 převzala vedení sboru jeho dlouholetá členka, sbormistryně několika dalších pěveckých těles (Písnička, Musica, Pifferaios a Toni dei signori), PaedDr. Ivana Václavů.
Sbor se rozšířil o několik nových členů a začal pracovat kromě stávajícího repertoáru na nových skladbách. Neklade si za cíl profilovat se jako sbor interpretující pouze duchovní hudbu, jeho snahou bude repertoárová pestrost a vyváženost.
S tím nejdůležitějším cílem, aby to těšilo zpěváky i posluchače.

Kontakt: Mgr. Zdeňka Rudolfová, tel. 737 83 44 66
www.bonavitasbor.estranky.cz